XML

Extensible Markup Language (XML) is een taal waarmee gegevens zo beschreven kunnen worden dat ze kunnen worden uitgewisseld tussen verschillende systemen. XML is zeer wijd verbreid: het docx-bestandsformaat van Microsoft is erop gebaseerd, bedrijven die dagelijks nieuwe gegevens aanbieden (zoals meteorologische instituten) doen dat vaak met gebruikmaking van XML.

WordPress gebruikt XML voor het importeren en exporteren van gegevens. Wie bijvoorbeeld de inhoud van een oude website geautomatiseerd wil overzetten naar een op WordPress gebaseerde website, kan niet zonder XML.