Website ontwikkeling

Bij het maken van een website komt veel kijken. In grote lijnen zijn er drie taken:

 1. Vaststelling van doel, functies en vorm de website
 2. Technische uitwerking
 3. Inhoudelijke uitwerking

Mijn primaire taak is de tweede, de technische uitwerking. Bij de eerste taak is mijn rol meer die van adviseur. Bij de derde taak zorg ik voor de voorwaarden, bijvoorbeeld in de vorm van een gebruiksvriendelijk systeem, waarmee een of meerdere redacteuren deze taak kunnen uitvoeren.

Als de website eenmaal gemaakt is, dan begint het echte werk. Zonder een actieve redactie zal de website al snel de belangstelling van de doelgroep(en) verliezen. Zonder geregeld beheer is de kans groot dat door technische problemen het doel van de website op den duur niet bereikt wordt.

1. Doel, functies en vorm

Voordat een website kan worden gemaakt moet nagedacht worden over een aantal vragen en moeten er keuzes gemaakt worden.

 • Welke informatie moet te vinden zijn op de website? Voor wie is die informatie bedoeld?
 • Hoe vinden bezoekers die informatie? Via een menu? Via trefwoorden? Via een algemene zoekfunctie?
 • Hoe moeten de bezoekers van de website kunnen reageren op de geboden informatie? Via een contactformulier? Door rechtstreekse reacties te kunnen schrijven die op de website verschijnen?
 • Welke mogelijkheden (functies) moet de website bieden? Een agenda? Verzending van een nieuwsbrief? Aanmelding voor de nieuwsbrief? Een besloten gedeelte voor leden?
 • Welke vorm en stijl past bij de website? Vooral leesbaar of vooral leuk? Klassiek of modern? Kleur of grijstinten? Veel foto’s of juist niet?

2. Technische uitwerking

Als een aantal antwoorden zijn geformuleerd op de vragen hierboven, dan is het tijd voor de technische uitwerking. Dat komt neer op:

 • Een uitwerking van de gemaakte keuzes, resulterend in een functioneel en grafisch ontwerp.
 • De realisatie van een prototype van de website.
 • De oplevering van definitieve website, nadat de hierna beschreven inhoudelijke uitwerking een gewenst niveau heeft bereikt.

3. De inhoudelijke uitwerking

Zodra het prototype van de website online staat, kan de redactie alvast beginnen met de inhoudelijk uitwerking van de website. Dat biedt meteen de gelegenheid om alvast te wennen aan de eigenaardigheden die elk nieuw systeem heeft. Zodra het prototype voldoet aan de wensen op het gebied van vorm, functie en inhoud, dan kan het prototype worden gepromoveerd tot de definitieve website.

Lees ook een stapsgewijs voorbeeld van mijn werkwijze.