Contrast en kleurverschil

Om teksten op een scherm goed leesbaar te maken, ook voor mensen met minder goede ogen, moet gelet worden op de kleur van de tekst en de kleur van achtergrond. Op een beeldscherm komt kleur tot stand door een combinatie van de drie basiskleuren Rood, Groen en Blauw (RGB). De RGB-combinatie (0,0,0) levert zwart op, (255,255,255) levert wit op, (255,0,0) is rood etc. Twee vormen van verschil tussen de RGB-combinaties van tekst- en achtergrondkleur zijn belangrijk.

1. Verschil in helderheid (contrast)

De helderheid van een kleur wordt bepaald door een gewogen gemiddelde te berekenen van de drie RGB-waarden. De helderheid varieert dus tussen 0 en 255. Alleen bij voldoende contrast kunnen gebruikers van een zwart-wit scherm of kleurenblinden tekst en achtergrond van elkaar onderscheiden. Volgens de World Wide Web Consortium (W3C), de autoriteit op het gebied van web-standaarden, moet het verschil in helderheid tussen tekst en achtergrond minstens 125 bedragen.

2. Verschil in kleur

Dit wordt berekend door het verschil van de R-waarden, het verschil van de G-waarden en het verschil van de B-waarden van tekst- en achtergrondkleur bij elkaar op te tellen. Het kleurverschil kan dus varieren van 0 (identieke kleuren) tot 3×255=765 (zwart-wit). Volgens de W3C moet het kleurverschil tussen tekst en achtergrond tenminste 500 bedragen. Maar er zijn ook deskundigen die een ondergrens van 400 hanteren.

Bronnen:
W3C en Black Widow Web Design