Voorbeelden

kopafbeelding website vrouw en recht

Voor de Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’, een vereniging van juristen,  heb ik onlangs de website opnieuw opgebouwd, op basis van WordPress. De vormgeving is deels gebaseerd op die van de oude website. Naast het openbare gedeelte is er een besloten gedeelte waar de leden van vereniging kunnen inloggen en interne informatie kunnen uitwisselen. De site bevat een jurisprudentie database met meer dan 3000 gerechtelijke uitspraken die relevant zijn voor de rechten van vrouwen. Leden van de vereniging kunnen zich zonder tussenkomst van de redactie op de site afficheren als onderzoeker of rechtshulpverlener, bijvoorbeeld op het gebied van Arbeid en Sociale zekerheid, waarbij contact kan worden opgenomen via een dynamisch gegenereerd contactformulier.

kopafbeelding website aco-utrecht

Voor de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid van de stad Utrecht heb ik recent een website ontwikkeld en gerealiseerd. De adviescommissie is in 2002 ingesteld door de gemeenteraad van Utrecht. De ongeveer 30 leden, die elk een organisatie vertegenwoordigen die actief is op gebieden zoals belangenbehartiging en zorg voor Utrechtse ouderen, geven onder leiding van een onafhankelijk voorzitter gevraagd en ongevraagd advies aan B&W van Utrecht. De vormgeving is gebaseerd op een bestaand logo en fotomateriaal waarover de commissie beschikt. De leden kunnen inloggen en krijgen daarmee, afhankelijk van hun functie, toegang tot o.a. vergaderstukken. Bezoekers kunnen zich zonder tussenkomst van de redactie aanmelden voor toezending van een periodieke nieuwsbrief.