WordPress aanpassen: plugins

Plugins zijn kleinere of grotere modules die de functionaliteit van WordPress aanvullen. Op de website van WordPress zijn meer dan 20.000 plugins beschikbaar, zeer uiteenlopend in kwaliteit, omvang en toepasbaarheid. Duizenden ontwikkelaars, van Friesland tot Japan, houden zich bezig met het maken en publiceren van plugins. Dat heeft als voordeel dat voor praktisch iedere gewenste functionaliteit er wel een plugin te vinden is. Een nadeel is dat niet alle plugins probleemloos naast elkaar gebruikt kunnen worden en dat er geen autoriteit is die kwaliteitsnormen afdwingt.

Voor de websites die ik maak gebruik ik een tiental plugins van andere ontwikkelaars, waaronder Theme My Login voor het aanbieden van een inlogpagina in de stijl (theme) van de website en Contact Form 7 waarmee redacteuren zonder technische kennis zelf contactformulieren kunnen publiceren. Daarnaast gebruik ik enkele eigen plugins, waarmee bijvoorbeeld dynamisch een simpel contactformulier kan worden gepubliceerd voor elke op de website geregistreerde gebruiker.
Standaard WordPress login vs. Theme My Login
Het gebruik van meerdere plugins naast elkaar gaat niet altijd zonder problemen. Sommige plugins hebben ingebouwde mogelijkheden voor aanpassing, bij andere moet je ingrijpen in de PHP-code om conflicten of andere problemen op te lossen. Soms blijkt dat een bepaalde plugin niet meer goed werkt met een nieuwe versie van WordPress. Omdat ook de plugins opensource-software zijn, kunnen problemen op dit vlak in het algemeen vrij snel worden opgelost.