Open source en free software

De term ‘open source’ wordt sinds 1998 gebruikt naast de term ‘free software’, die dateert van 1983. Over beide termen bestaat verwarring. Volgens de respectievelijke bedenkers van beide termen dekken ze grotendeels dezelfde lading: software met een licentie die de gebruiker de vrijheid geeft van gebruik, bestudering, vermenigvuldiging, wijziging en verspreiding.

Open source

De definitie van ‘open source’ wordt gepubliceerd en onderhouden door de Open Source Initiative (OSI). Een van de doelstellingen van de bedenkers was om het ontwikkelingsmodel van de ‘free software’ beweging ingang te doen vinden in het bedrijfsleven. Daarom benadrukken zij vooral de practische voordelen van opensource-software, zoals marktaandeel, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Free software

De term ontstond in 1983 in kringen van de ontwikkelaars van het GNU Operating System, waarvan de eerste versie in 1984 verscheen. De definitie van de term ‘free software’ wordt sinds 1985 gepubliceerd en onderhouden door de Free Software Foundation (FSF). De doelstellingen van de FSF zijn meer ideĆ«el van aard. De FSF benadrukt de vrijheid van gebruikers van software als een principieel recht, net zoals de Verenigde Naties de vrijheid van meningsuiting benadrukken. Een van de meest gebruikte licensies met het stempel ‘free software’ is de GNU General Public License (GPL).

Voorbeelden van ‘open source’ en ‘free software’ die onder de GPL worden verspreid: Linux, WordPress, Joomla, Drupal, GIMP en MySQL. PHP is een voorbeeld van software die wel aan de criteria van ‘open source’ en ‘free software’ voldoet, maar met een andere licentie dan de GPL.