HTML en CSS

Waar er op het gebied van database systemen en programmeertalen nog keuzes bestaan voor ontwikkelaars van websites, voor de structuur en de vorm van webpagina’s zijn HTML en CSS onmisbaar.

HTML

De HyperText Markup Language is de universeel toegepaste taal waarmee de structuur van webpagina’s wordt beschreven. Structuurelementen zijn bijvoorbeeld titels en tussenkopjes, paragrafen, genummerde lijsten, hyperlinks, tabellen, afbeeldingen. Hoewel HTML van oorsprong ook mogelijkheden biedt voor de opmaak van tekst en afbeeldingen (lettergrootte, lettertype, kleur, randen, positie op de pagina), is het al lange tijd gebruik om vormgeving en opmaak met CSS te regelen. Het principe is om structuur en vorm te scheiden. Dit heeft grote voordelen voor de efficiency waarmee websites kunnen worden ontwikkeld en onderhouden. Zie het voorbeeld in de volgende paragraaf.

CSS

Cascading Style Sheets zijn bestanden die met een HTML bestand worden meegezonden door de webserver en die opmaakinstructies bevatten voor de browser op uw computer of tablet. Tegenwoordig is er een vrij grote overeenstemming over de manier waarop de browsers van verschillende fabrikanten (Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari) omgaan met die CSS instructies, hoewel er soms nog verschillen opduiken. Een voorbeeld van zo’n instructie is de weergave van hyperlinks op een pagina. Zoals u ziet staat in de CSS van deze website een regel met zoiets als a{color:red}. Door dit ene regeltje te wijzigen kan de beheerder van de website alle hyperlinks een andere kleur geven.